Paint.Net - Edycja fotografii i grafiki cyfrowej

Posteryzacja

Podstawowe informacje

Posteryzacja to takie przekształcenie zdjęcia/grafiki, które redukuje liczbę występujących na zdjęciu barw poprzez zastąpienie wybranych (określonej współczynnikiem posteryzacji) zakresów barwnych jedną barwą (z owego zakresu).
Uzyskany efekt, poprzez zwiększenie kontrastu pomiędzy poszczególnymi barwami, jest często zbliżony do rysunków z plakatów czy komiksów.

Posteryzacja zmniejsza wielkość pliku zdjęcia, degradując jednak jego jakość w nieakceptowalnym stopniu.
Jest więc wyłącznie narzędziem uzyskiwania efektów specjalnych.

Opis narzędzia

Posteryzację możemy wykonać wywoławszy uprzednio formatkę skrótem
Ctrl” + „Shift” + „P
lub kliknąwszy w głównym menu „Narzędzia kolorów” > „PosteryzacjaIkona posteryzacji

Formatka posteryzacja

Formatka zachowuje ostatnie ustawienia przy kolejnym uruchomieniu, by wrócić do wartości neutralnych wystarczy kliknąć ikonę Ikona przywróćPrzywróć”.

Przykłady

Poniższe, najprostsze, przykłady są wykonywane przy powiązanych kanałach barwnych (jest to ustawienie domyślne) - zmiana parametru jednego z kanałów barwnych (Red, Green, Blue) zmienia w analogiczny sposób pozostałe.
Ciekawe efekty może jednak dać odwiązanie kanałów (poprzez odznaczenie „Linked”) i eksperymenty z ich różnymi ustawieniami.

Oryginał zdjęcia.
(154 KB - png)

Oryginał zdjęcia

Efekty zastosowania domyślnego stopnia posteryzacji 16.
Wartości większe niż 16 dadzą posteryzację subtelniejszą niż domyślna, dla uzyskania ciekawych efektów lepiej więc "schodzić w dół".
(47 KB - png)

Posteryzacja domyślna

Wartość posteryzacji 8. Wyraźnie widoczne są już efekty przekształcenia. Szczególnie w obszarach stosunkowo mało zróżnicowanych barwnie jak chmury czy oddalone masywy górskie.
(33 KB - png)

Posteryzacja, wartość 8

Wartość posteryzacji 4
Chmury prawie zniknęły sprowadzone do niemal jednolitego tła, wyraźnemu przekształceniu uległy też te fragmenty zdjęcia które ze względu na dużą liczbę szczegółów barwnych "najlepiej" opierały się posteryzacji.
(21 KB - png)

Posteryzacja, wartość 4